Toolbar

Prosjekt Bo ved havet

Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.

Etter en idedugnad avholdt i januar 2012 ble det besluttet å jobbe med:

 • Fokusere på ”Bo ved havet” muligheter: ”Rurale kvaliteter”, sjøliv, god plass, locavor
   (kortreist mat) , godt miljø, trygg oppvekst, sosialt og med dugnadsånd.
 • Synliggjøre kvalitetene ved bomiljøet for unge familier, ikke minst den flotte
   barnehagen.
 • Jobbe med arealbruk på Lepsøya. Klassifisere områder. Identifisere områder hvor det
   kan legges ut attraktive tomter uten konflikter
 • Utvikling av Lausund marina
 • Ta vare på gamle naust
 • Tilbud til besøkende
 • Informasjon: www.bovedhavet.no, facebookgruppe, kontakt med presse.
 • Kontakt med politikere, lokalt, kommunalt, og fylket.
 • Samarbeid med de andre Nordøyane.
 • Dokumentasjon av arbeidet

 For nærmere informasjon om arbeidet vårt. Ta gjerne kontakt med oss.Storbåre 4

 

De gamle naustene på Lepsøya

Naustene er en del av kulturlandskapet vårt. Men tidene forandrer seg og det gjør bruken av naustene også. Det er ikke så mange som har bruk for store hus til oppbevaring av fiskeredskaper eller som vil dra båten oppi  ei stø og oppbevare den i naustet. Da er det enklere å ha båtplass i en av småbåthavnene på øya og et naust i tilknytning til den. Dermed er mange naust blitt stående ubrukte og noen står til forfalls. Det er trist. Bo ved havet har derfor startet et naustprosjekt med to målsetninger: Å ta sikre noen av de skattene som finnes i de gamle naustene og å inspirere nausteierne til å ta vare på naustene sine. Det siste betyr at det må gis muligheter til ny bruk.

Dersom du vil ha mer informasjon om naustprosjektet kan du ta kontakt med

Paul Farstad, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.">Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Lausund Marina

Nordøyvegen kommer på land på Lausundholmen. Mellom denne holmen og Lepsøya er det etablert en fiskerihavn som har potensial til å utvikles som småbåthavn for hele regionen. På en av Bo ved havets idedugnader ble det laget en skisse for hvordan området kan utvikles.

 

Forslag til ny arealplan for Lepsøy

Den gjeldende arealplanen for Lepsøya ble utarbeidet på 80-tallet, d.v.s for over 20 år siden. Den er utdatert og et hinder for en god utvikling på øya vår.

Derfor har Lepsøy Bygdeutval og prosjektet Bo ved havet tatt mange kontakter med Haram kommune og bedt om at det blir vedtatt en ny plan.

Våren 2013 laget vi et utkast til arealplan som er oversendt Haram kommune. Dette ble gjort på en av idedugnadene som er arrangert av Bo ved havet. Planen har dessuten vært diskutert på folkemøte på øya i regi av Lepsøy Bygdeutval.

Det viktigste for oss er at det åpnes for mer boligbygging i strandsonen og langs veiene. Å sørge for god tilgang på attraktive tomter er det viktigste politikerne kan bidra med for å øke bosetningen på Lepsøya.

 

Idédugnader og folkemøter

Prosjektet Bo ved havet startet høsten 2011. Siden da har det vært arranger flere idédugnader og fokemøter. Formålet med disse er å få frem og diskutere gode forslag til hvordan Lepsøya kan utvikles til å bli mer attraktiv både for folk som vil bosette seg her og for de som vil komme på besøk. 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media