Toolbar

Bo ved havet

Forslag til ny arealplan for Lepsøy

Den gjeldende arealplanen for Lepsøya ble utarbeidet på 80-tallet, d.v.s for over 20 år siden. Den er utdatert og et hinder for en god utvikling på øya vår.

Derfor har Lepsøy Bygdeutval og prosjektet Bo ved havet tatt mange kontakter med Haram kommune og bedt om at det blir vedtatt en ny plan.

Våren 2013 laget vi et utkast til arealplan som er oversendt Haram kommune. Dette ble gjort på en av idedugnadene som er arrangert av Bo ved havet. Planen har dessuten vært diskutert på folkemøte på øya i regi av Lepsøy Bygdeutval.

Det viktigste for oss er at det åpnes for mer boligbygging i strandsonen og langs veiene. Å sørge for god tilgang på attraktive tomter er det viktigste politikerne kan bidra med for å øke bosetningen på Lepsøya.

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media