Bo ved havet

Forslag til ny arealplan for Lepsøy

Den gjeldende arealplanen for Lepsøya ble utarbeidet på 80-tallet, d.v.s for over 20 år siden. Den er utdatert og et hinder for en god utvikling på øya vår.

Derfor har Lepsøy Bygdeutval og prosjektet Bo ved havet tatt mange kontakter med Haram kommune og bedt om at det blir vedtatt en ny plan.

Våren 2013 laget vi et utkast til arealplan som er oversendt Haram kommune. Dette ble gjort på en av idedugnadene som er arrangert av Bo ved havet. Planen har dessuten vært diskutert på folkemøte på øya i regi av Lepsøy Bygdeutval.

Det viktigste for oss er at det åpnes for mer boligbygging i strandsonen og langs veiene. Å sørge for god tilgang på attraktive tomter er det viktigste politikerne kan bidra med for å øke bosetningen på Lepsøya.