Bo ved havet

Lausund Marina

Nordøyvegen kommer på land på Lausundholmen. Mellom denne holmen og Lepsøya er det etablert en fiskerihavn som har potensial til å utvikles som småbåthavn for hele regionen. På en av Bo ved havets idedugnader ble det laget en skisse for hvordan området kan utvikles.