Toolbar

Bo ved havet

Prosjekt Bo ved havet

Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.

Etter en idedugnad avholdt i januar 2012 ble det besluttet å jobbe med:

 • Fokusere på ”Bo ved havet” muligheter: ”Rurale kvaliteter”, sjøliv, god plass, locavor
   (kortreist mat) , godt miljø, trygg oppvekst, sosialt og med dugnadsånd.
 • Synliggjøre kvalitetene ved bomiljøet for unge familier, ikke minst den flotte
   barnehagen.
 • Jobbe med arealbruk på Lepsøya. Klassifisere områder. Identifisere områder hvor det
   kan legges ut attraktive tomter uten konflikter
 • Utvikling av Lausund marina
 • Ta vare på gamle naust
 • Tilbud til besøkende
 • Informasjon: www.bovedhavet.no, facebookgruppe, kontakt med presse.
 • Kontakt med politikere, lokalt, kommunalt, og fylket.
 • Samarbeid med de andre Nordøyane.
 • Dokumentasjon av arbeidet

 For nærmere informasjon om arbeidet vårt. Ta gjerne kontakt med oss.Storbåre 4

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media