Bo ved havet

Prosjekt Bo ved havet

Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.

Etter en idedugnad avholdt i januar 2012 ble det besluttet å jobbe med:

 • Fokusere på ”Bo ved havet” muligheter: ”Rurale kvaliteter”, sjøliv, god plass, locavor
   (kortreist mat) , godt miljø, trygg oppvekst, sosialt og med dugnadsånd.
 • Synliggjøre kvalitetene ved bomiljøet for unge familier, ikke minst den flotte
   barnehagen.
 • Jobbe med arealbruk på Lepsøya. Klassifisere områder. Identifisere områder hvor det
   kan legges ut attraktive tomter uten konflikter
 • Utvikling av Lausund marina
 • Ta vare på gamle naust
 • Tilbud til besøkende
 • Informasjon: www.bovedhavet.no, facebookgruppe, kontakt med presse.
 • Kontakt med politikere, lokalt, kommunalt, og fylket.
 • Samarbeid med de andre Nordøyane.
 • Dokumentasjon av arbeidet

 For nærmere informasjon om arbeidet vårt. Ta gjerne kontakt med oss.Storbåre 4