Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Nordøyane
Nordøyane

Nordøyane (6)

2017

1 item

På Nordøyane arbeider dei tre skulane tett i nettverk. Skuleleiinga og lærarane møtest stadig for å ha felles framdrift og opplæring, og elevane har fleire møtepunkt i løpet av barneskulen. Vidare går dei i samla klasse ved ungdomsskulen på Haramsøya.

2016

1 item

 Status for Nordøyvegen 14. februar 2016

2015

2 items

Når Nordøyvegen kommer, kan den gamle fergekaia ha nye bruksmuligheter. Men hvilke? Dette spørsmålet stillte vi til tre byggfagstudenter ved Høgskolen i Ålesund. I løpet av våren har de jobbet med en bachelor-oppgave om dette temaet, laget skisser og en flott rapport. 

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

2014

1 item

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

2013

1 item

Med Nordøyvegen blir de 6 øyene Lepsøy, Haramsøy, Skuløy / Flemsøy, Fjørtoft, Harøy og Finnøy landfaste og  øyfolket kan reise med bil mellom øyene.  

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010