Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Items filtered by date: januar 2015

2015

Have 5 items


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
laurdag, 31 januar 2015 00:00

Oppgraderte turstiar

Turskiltprosjektet er ei nasjonal satsing i samarbeid mellom fylkeskommunen og Gjendsidigestiftelsen.

Bo ved havet og fjelltrimgruppa i Lepsøy Idrettslag har lenge samarbeidd om felles mål for utbetringar og oppgradering av turløypene rundt om på øya. På idé-dugnaden til Bo ved havet hausten 2012, der vi delte oss opp i grupper, kom det mange gode forslag om korleis vi skulle utvikle oss vidare. Mange såg gjerne at turstiane vart graderte og merka etter vanskegrad.

Dette endte opp i fleire møter mellom kommunen og andre idrettslag som då vart enige om standaren. Vi søkte Gjensidigestiftelsen om midlar og delte potten. Dette resulterte i at øya no har fått nye turskilt merka med vanskegrad.

Etter avtale med Bo ved havet, tok Haram industrier seg av produksjonen og laga skilta ferdige og klare til å setjast opp. Dugnadsånda kom fram, og sterke ryggar måtte til for å få på plass alle skilta.

Det er ei eiga nemd for fjelltrimmen på øya, og i år er det er klart for friluftsåret 2015. Målet er å få folk ut på tur oftare. Med slike flotte turstiar som det no har blitt på øya, er det ingen grunn for ikkje kome seg ut, og det like utanfor stovedøra. Vi har ein flott natur som vi respekterer og tek vare på.

Dei fleste av turstiane møtest og er lagt opp slik at ein ikkje treng gå same turen tilbake.

Grønt merke betyr: lett tur. Blått merke betyr: middels. Raudt merke: betyr: vanskeleg (nokre parti på stien).

 

Barnehagen har også vore med på å gjere turstiane meir interessante. Eit spanande innslag av Bukkene Bruse over brua på veg til Dyringane. Ein kan sjå trollet under brua. 

 

Om ein ikkje har lyst å gå på fjellet, kan ein velgje sykkelen og sykle til Sæth (ca 3,5 km frå ferjekaia). Attmed Sætsdemma, er det ein flott gapahuk som alle som vil kan bruke heilt gratis. Ein kan også låne kano og robåt, om ein vil. Om vinteren når det frys is på Demma, er det glimrande forhold til skøyteis. På slike dagar blir gapahuken mykje brukt av både store og små til grilling, vaffelsteiking og kaffikos.

 

 

Published in Ut på tur
fredag, 30 januar 2015 00:00

Lepsøy sanitetsforening

Lepsøy sanitetsforening vart starta i Olegarden på Farstad januar 1923. Kvinnene som var samla var Olga Farstad (Pål-Olga), Emma Mittet Farstad (Nyheims-Emma). Dei andre var Ole-Aslaug, Ole-Borghild, Gabriel-Gina, Geile-Gunvor og Sjur-Ragnhild,- alle med Farstad til etternamn.

Norske Kvnner Sanitetsforening var ein av dei eldste og største kvinneorganisasjon i Norge. Arbeidet var knytta til betring av levekåra for kvinner og born.

Oppstarten av foreninga på Lepsøya kom i ei tid då tuberkulosae, revmatisme og kreft ramma mange. Dei hadde som målsetting å gi gode helsetilbud og fremme opplysningsvirksomheita og haldningsskapande arbeid ved gjennomføring av praktiske tiltak.  Lepsøy sanitetsforening hadde mange jern i elden og arbeidde kontinuerleg med å skaffe til veie og samle inn midler og utstyr som kom til gode for innbyggjarane på øya.  Dei var med å starta opp med spebarnskontroll og heldt møter og kurs om ernæring og vaksinasjon. Dei skaffa og midler til forskning og til tilsetting av  husmorvikar. Foreninga var eit viktig bindeledd mellom legar og helsesøster og andre etatar innan helse i kommune og fylke.

Sjølv om mykje av engasjementet og arbeidet kom Lepsøya til gode, var dei og er framleis i dag, forplikta  til å arbeide i henhold til organisasjonens vedtekter og planar frå overordnede nivåer.

Det sosiale samværet og fellesskapet har sjølvsagt vore ei viktig drivkraft for mange i sanitetsforeninga på Lepsøya. Ei tid då dei fleste av kvinnene hadde mennene sine på sjøen,  måtte kvinnene vere heime med  borna og som regel hadde dei "fjøsstellet" i tillegg . Det mest praktiske var sjølsagt då å halde forening kvar sin gong heime hos seg. Dette vart for mange ei triveleg stund og avveksling i kvardagen. Talet på medlemmer har variert gjennom åra og i skrivande stund er det  20 medlemmer. Om nokon har lyst å vere med i sanitetsforeninga, er dei hjarteleg velkomne.

Kvinnene i Lepsøy sanitetsforening har vore sterke med eit enormt engasjement. Dugnadsånda har heller ikkje dovna og kvinnene står forsatt  på med same engasjementet. Utfordringane endrar seg i takt med samfunnet som er i rask utvikling.  Men med same klokskap og innsikt er dei fortsatt med og støttar opp mot aktuelle helse- og velferdsformål på Lepsøya og viktige organisasjoner elles. Ganske sikkert vil sanitetskvinnene stadig møte nye velferdsordningar i framtida,- ei utfordring og arbeid som betyr mykje  lokalt og sentralt i samfunnet vårt.

 

Lepsøy sanitetsforening. Frå stemnemøte på Stranda.

 

Det er klart for den årlege basaren og mykje må på plass

 Klart for den årlege basaren og mykje må på plass.

Dyktige kvinner som lagar mykje fint handarbeid. Heldige dei som vinn.

 

Ikkje noko er tilfeldig. Viktig med godt samarbeid og alt må vere korrekt.

 

Det kan vere greitt med litt hjelp frå mannfolka når bord og stolar skal på plass.

 

Mange er alt på plass og har sikra seg årer. Ein må vere tidleg ute skal ein få årer. Ikkje alle kan vinne, men ein støttar ei god sak og mange synest basar er kjekt, kose seg med kaffi og kaker rundt bordet  og det sosiale kan vere minst like viktig som det å vinne.

 

Kaffi og kaker er viktige innslag når det er basar.

 

Mykje fint handarbeid å vinne. Heimelaga alt i hop.

 

Sanitetshuset stod ferdig hausten 1964. Ein stor innsats vart gjort for å få opp huset. Pengeinnsamlinger og lån måtte til. Ei gåve på 10.000,- vart gitt frå hovedkontoret i Oslo. Alle måtte bidra. Det vart halde basarer, tombola, sal av julemerke, maiblomar, fastelavensris med meir.
I dag er det hovedkontoret som eig sanitetshuset, men det er Lepsøy sanitetsforening som driv huset. Lepsøy sanitetsforening held blandt anna sine møter her,- ein gong i månaden.

 

Published in Bo på Lepsøya
laurdag, 10 januar 2015 00:00

Skattekiste

Det er etablert en ny Facebook.gruppe med gamle og ny bilder fra Lepsøya. Dette er virkelig en skattekiste for den som vil vite mer om livet på øya i gamle - og ikke fullt så gamle dager. Her finner du bilder fra fiskeri, skoleklasser, turer, arbeid på jorda og mye, mye mer. Det legges ut nye bilder hele tiden.

Her er nøkkelen til skattekista

Published in Bo på Lepsøya
fredag, 02 januar 2015 00:00

To ferjer

Med to ferjer på kvardagane har no kapasiteten for transport auka betrakteleg i sambandet mellom Lepsøya, Haramsøya og Skjelten. Særleg for alle pendlarane som ferdast her til dagleg, er dette eit stort pluss! Ein brukar mindre tid på reisevegen ved å ikkje måtte stille seg så tidleg i kø, og ein kan i mykje større grad ta ferja direkte dit ein skal. I tillegg går første ferja så tidleg at ein mellom anna kan nå tidlege fly frå Vigra, og så seint på kvelden at ein i større grad kan vere med på kveldsaktivitetar på fastlandet. På laurdagar og søndagar går det framleis berre ei ferje, klokka ti på halv dei fleste timane på dagen. 

Den nye ferjeruta finn du her: Ferjerute Skjelten - Lepsøy - Haramsøy

Published in Bo på Lepsøya
torsdag, 01 januar 2015 00:00

Romjulsmøtet 2014

Søndag 28.12. var det Romjulsmøte på Lepsøya. Det er 4. gangen Bygdeutvalet og Bo ved havet arrangerer et slikt møte, så nå kan vi si at det er blitt en tradisjon. Stortingsrepresentant og medlem av Samferdselskomiteèn Helge Orten hadde tatt turen utover i år, og det var populært. Han gjorde rede for prosessen videre for å realisere Nordøyvegen og fortalte at det er to saker som skal behandles i Stortinget:

  1. I Kommuneproposisjonen vil Regjeringen fremme forslag om at fylkets fergestrekninger skal omfattes av fergeavløsningsmidler. Det forventes at det foreslås en varighet på 40 år og og det må lages en mekanisme som gjør at fylkene får tilført de pengene som skal til. 
  2. Bompengeproposisjonen for Nordøyvegen kommer når den siste kvalitetssikringen (KS2) er gjort. 

Begge sakene forventes å få tilslutning og Orten vil være saksordfører for bompengeproposisjonen, noe han gleder seg til. Helge Orten sa at han var 100% sikker på at Nordøyvegen ble realisert. Spørsmålet er om byggingen kan starte i 2015 eller i starten av 2016.

Nesten 90 personer deltok på Romjulsmøte og ble servert kaffe, kaker og brus. I tillegg til å høre Orten, ble de oppdatert på hva Bo ved havet arbeider med. 

Den nye nettsiden vår ble lansert på våren 2014. Facebookgruppa fungerer bra som nyhetsformidler og oppslagstavle for det som skjer på Lepsøya og har snart 500 medlemmer. Naustprosjektet som både skal ta vare på gamle "naust-ting" og jobbe for at naustene på øya skal utvikles og brukes, er godt i gang. Det er regulert flere tomter og noen gamle hus er til salgs. 

I 2015 vil en gruppe studenter fra Høgskolen i Ålesund ha som oppgave å vurdere hva fergeleiet på Kjerstad kan brukes til når Nordøyvegen kommer og fergeleiet ikke lenger brukes av ferga. 

I 2015 forventes det også at flere barnefamilier vil flytte til Lepsøya.

Nordre var på møtet og laget et flott oppslag derfra.

 

 

 

Published in Det som skjer

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010