Toolbar
 • Layout
  Linear Layout
  Grid Layout
Items filtered by date: mai 2015

2015

Have 5 items


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
onsdag, 20 mai 2015 00:00

Siste nytt om Nordøyvegen

Status for planlegging og finansiering av Nordøyvegen (FV-659)

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

Planstatus:

Reguleringsplaner er ferdige og godkjente. Rapportering og siste grunnerverv pågår nå.

 • Regulering for masseuttak fra Bjørnøya pågår nå. Ingen problemer forventes.
 •  Omfattende arkeologi er i gang. Siste fase på Flemsøya er ferdig i 2015. 
 • Detaljprosjektering av broene igangsatt januar 2015 etter ekstern anbudsrunde. 
 • Norconsult fikk oppdraget. Konseptvalg for hovedbru i midten av Juni 2015. Detaljprosjektering til sommer 2016. Mest sannsynlig konsept er betong- eller stålbru. Brua vurderes forlenget for å redusere behov for masse, samt kortere byggetid.
 • Statens Vegvesen står selv for prosjektering av lavbruer (Hamnaskjersundet, etc.).
 • Detaljprosjektering av tuneller og veier, samt grunnerverv pågår nå i Statens Vegvesen.
 • Tekniske detaljer for Haramsfjordtunnelen er nå til godkjenning i Vegdirektoratet. Trolig blir denne startet først.
 • Produksjon av tekniske tegninger av bygg, etc. er i startfasen.
 • Fylkestinget har vedtatt at anbudene for bygging skal være klare for utlysing umiddelbart etter Stortingets endelige godkjenning. Dette ligger an til å skje sent på høsten / tidlig vinter 2015.
 •  I økonomiplan til Fylket er det lagt inn 20 mill. til oppstart og 50 mill. til planarbeid i 2015.
 •  KS-2 (kvalitetssikring) startet januar 2015. Utføres av Det Norske Veritas. Forventes ferdig tidlig juni 2015.
 • Vegvesen og konsulenter har hatt innsyn, og venter ingen ubehagelige overraskelser.
 • Ny prosjektleder i Statens Vegvesen er ansatt. HMS-rådgiver i ½ stilling er ansatt. Stillingen som byggeleder for Lepsøybrua er fortsatt ikke besatt.
 • Byggestart ligger an til å skje våren 2016, noe avhengig av anbudsstrategi. Hvis man velger et samlet stort anbud samtidig vil dette forsinke oppstart noen måneder. Bransjen har blitt innledende orientert om prosjektet. For plandokumenter se: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen 

Finansiering:

Finansiering er basert på bompenger, overføring av RDA-midler, fylkeskommunalt bompengelån med rentekompensasjon, samt kommunale og private innskudd.

 • Bompenger. Stortinget vedtok i 2010 forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. Fra 1. mars 2014 er det innkrevd bompenger på to ferger, og fra 1. januar 2015 starter innkreving på to nye ferger. Innkrevingen pr. dato går som ventet, og som lagt til grunn i finansieringsplan. Samlet kommer det inn vel 200 000 NOK pr. mnd. Trafikken i rute 21 har økt med 15% etter nyttår. Økningen er allerede på linje med det som Vegvesenet la til grunn for fergeavløsningen.
 • RDA midlene som er lagt inn i finansiering er på flere hundre millioner og står nå plassert på konto med gunstige vilkår. Etter vedtaket om oppstart er ordningen utvidet med flere år, og det er foreslått at skipsverft kan bli tatt med i ordningen. 
 • Rentekompensasjon 1. Etter vedtaket om bygging er rentekompensasjonsordningen videreført og utvidet fra 131 til 181mill. NOK pr. år. Fylkestinget har vedtatt at dette skal gå til Nordøyvegen.
 • Rentekompensasjon 2. Regjeringen har annonsert rentekompensasjon for bompengelån. Før ordningen trer i kraft, er det lov å benytte rentesats i planleggingen tilsvarende statsobligasjonsrente + 0,5%. Dette tilsvarer nå ca. 3%. I finansieringsplan lagt til grunn i fylkestingets vedtak er det benyttet 6,5% rente. 
 • Fergeavløsingsmidler. I finansieringen var det lagt til grunn avløsning av tre ferger og en hurtigbåt. I fylkestingsvedtaket er det lagt til grunn 30 år med fergeavløsningsmidler. Dette er forankret i Kommuneproposisjon av 2010. I den nye proposisjonen som blir vedtatt i Stortinget i juni 2015 sikres dette ved gyldighet på fylkesveger, og med varighet inntil 40år. Denne særdeles viktige forutsetningene må derfor nå betraktes å være på plass. Nøyaktig årlig sum og prinsipp er ikke helt avklart. Fylkets årlige utgifter til ferge og hurtigbåt er i dag på ca. 80 mill. NOK. Kompensasjon vil bli en god del lavere da vedlikehold av veier skal trekkes fra. Fremtidig økning i kostnad for ferger ventes å ligge på 45 – 50% i løpet av få år, bl.a. på grunn av nye miljøkrav.
 •  Kommunale innskudd er bl.a. basert på avsatte fond. Godkjenning og metode for innbetaling er foretatt.
 • Private innskudd (I.P. Huse) er foretatt og pengene er tilgjengelig.

Tidligere avsatte midler for bygging/utbedring av tre nye fergekaier vil inngå i finansieringen av vegen.

Som beskrevet over ser vi at finansieringsplan nå ser ut til å bli gunstigere for Nordøyvegen enn det som er lagt til grunn i Fylkestingets vedtak. Finansieringsplanen skal gjennomgås og oppdateres før bompengevedtak i Stortinget høsten 2015 (pga. krav til at grunnlag skal være mindre enn et år).

Kommunerevisjonen har som uavhengig aktør tidligere gått gjennom finansieringsplan og utalt: Finansieringsplanen er særdeles robust og realisering av Nordøyvegen vil bli en meget lønnsom investering for Fylkeskommunen. Det er her spesielt lagt vekt på sikkerhet for lavere rente en 6,5% på bompengelånet.

 Penge til Nordøyvegen vil ikke kunne benyttes til andre vegprosjekt og vil bidra til store innsparinger for Fylkeskommunen i løpet av relativt kort tid

 

Published in Nordøyane
laurdag, 09 mai 2015 00:00

Lepsøya - her kjøme øss

Sunnmørsposten har vært på besøk og laget en flott artikkel om Lepsøya. miljøet her og tilflyttingen. Artikkelen ble trykket 9.5. og er skrevet av Randi Longva.

 

 

Published in Bo på Lepsøya
onsdag, 06 mai 2015 00:00

17. mai på Lepsøy

Det nærmar seg 17. mai og  komiteen held på i desse dagar med siste fin-justeringane for at det også i år skal bli eit vellukka arrangement for alle som vil vere med på å feire dagen. Kvart år blir det val av ny komité på 40 personar. Vi har festkomité, utekomité og matkomité. Alle er med på frivilleg basis, og alderen er frå 15 til nærmare 80 år. Det kan gå fire år til neste gang du blir med i komiteen.

Feiringa går føre seg på tradisjonelt vis på Lepsøy skule og samfunnshus. Det er få som held seg heime denne dagen. Folketoget startar på gravplassen kl. 12.00 og går til skulen. Lepsøy skulekorps går i spissen, så kjem skuleborna og resten av øyfolket. Ein og anna russ kan ein også få auge på i folke-mylderet. Kvart år blir det lagt ned krans på bautaen til minne om alle bortkomne fiskarar og sjømenn frå Lepsøya. I år er det Anita Hawkes som har takka ja til dette oppdraget. UL samhald legg ned krans på krigsgrava til Harald Lausund, som var den fyrste soldaten frå Haram som mista livet under 2. verdenskrig, berre 22 år gammal.

 

Bilete frå gravplassen på Kjerstad.

 

Det er eit flott syn nå folketoget kjem med skulekorpset i spissen og svinger ned mot skuleplassen. Marsjar og nasjonalsongar med hurrarop høyrer med på ein slik dag. Kl. 13.00 er det laga til diverse leikar og konkurransar på skuleplassen. Både dei små og store er med. Ute er det oppsett boder der ein kan få kjøpe is og pølse.

 

Kjekt å vere born på 17. mai.

 

Fin ungdom med 17. maisløyfe på. Godt å kvile mellom slaga.

 

Inne er alle rom gjort om til kafé. Her kan du få kjøpe smørbrød og salatar, kaffi og kaker på ekte sunnmørsk vis,- i rikt monn. Dette er ei triveleg stund for mange. Treffe kjentfolk kose seg i lag og prate med folk. Her er tre damer i sin finaste stas klare for folkefesten. Kvart år er det laga til utstilling inne i salen. Temaet varierer frå år til år. I år har komitéen bestemt det skal vere utstilling av gjenstander av eldre dato, der ein kan vere med å tippe på kva dette er. Premie til vinnaren. Vi har tenkt å supplere utstillinga med bilete og utstyr frå brannvernet på øya før og no.

          Folkefesten startar kl. 16.00. Lepsøy skulekorps spelar m/dirigent Slavey Stoyanov. Det blir premieutdeling, song og musikk. Festtalar i år er Benedikte Hellevik.

 

Natursti er populært, og har etterkvart blitt ein tradisjon vi må ha på 17. mai.

 

Eitt av høgdepunkta på 17. mai. Stort utval av alle slag kaker.

 

Er vêret fint, lagar vi til småbord i kråa ute. Kjekt å treffe folk og slå av ein prat.

 

Komitéen har full oversikt, og alt har gått som smurt til no. Neste år er det nye folk som skal lage fest på 17.mai.

 

 

 

Published in Bo på Lepsøya
måndag, 04 mai 2015 00:00

Fotball G12

Published in Det som skjer
laurdag, 02 mai 2015 00:00

Fotball 8G

Vi har mange komande fotballstjerner på Lepsøya, og alle synest det er kjekt å sparke fotball. Trenarane rosar for godt frammøte på treningane.

Det blir ingen seriekampar i år men laget har valt å vere med i organiserte cupar. Det blir 4 miniturneringar,-  2 om våren og 2 om hausten. Både jenter og gutar speler i lag. I ei lita bygd har vi bruk for alle, og ingen sit på reservebenken lenge. Alle er med. Alderen på G8 er 7-8-9- åringar. 

Ballbingen er populær og god å ha til trening. Her er gjengen i ferd med oppvarming. Energien er på topp, og Guttorm som er trenar ser at alt går rett føre seg. Jan Petter, Norvald og Guttorm deler på å vere trenarar for laget. Dei har trening i ballbingen ein gong i veka.

  

 

Ikkje alltid like lett å treffe ballen.

 

 

Mykje å passe på.

 

 

Published in Det som skjer

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010