Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Items filtered by date: desember 2016

2016

Have 3 items


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
torsdag, 29 desember 2016 13:38

Romjulsmøte 2016

Stort oppmøte og god stemning var det på årets romjulsmøte. Over 130 lepsøyinger og besøkende var samlet på Bygdestova, hvor Lepsøy Bydeutval og prosjektet Bo ved havet var vertskap.  

Ikke rart at oppmøtet var godt, når fylkestinget fattet det endelige vedtaket om byggestart for Nordøyvegen på sitt siste møte i desember og Frank Sve, leder i plannemda for samferdselssaker og Bjørn Sandnes, fylkestingsmedlem og styreleder i Nordøyvegen AS kom for å informere om prosessen så langt og veien videre.

 

Både Frank Sve og Bjørn Sandnes fortalte om den langvarige og til tider både krevende og dramatiske prosessen det har vært å få Nordøyvegen på plass. Både økonomien og spørsmålet om sikkerhetsklarering har satt prosjektet i fare og krevd stort politisk engasjement. Begge var inne på hvor viktig det har vært at bygdefolket har engasjert seg og at dette også er viktig i tiden fremover. Siste del av den formelle prosessen er godkjenning i Stortinget av bompengeinnkreving. Det forventes å være klart i løpet av våren.

I tillegg til Nordøyvegen, ble det informert om veien som bygges rundt Demma. Veien vil få universal utforming og det vil bli satt opp en grillhytte ved elva. Filmen om tilblivelsen av Eventyrskogen ble også vist og det ble fortalt om de videre planene for prosjektet.

 

Styret i Lepsøy Bygdeutval.

 

 

 

Published in Bo på Lepsøya
tysdag, 27 desember 2016 20:44

Kultur-prisen

På  sitt siste møtet i 2016, delte Haram kummunestyre ut kulturprisen for dette året. Prisen gikk til  Lepsøy Bygdeutval og deres prosjekt ”Bo ved havet”. Arne Jostein Kjerstad og Anne Breiby takket for prisen på vegne av pris-mottakerne. 

 

Her kan du lese hva Julianne Høistad Aakre sa i forbindelse med prisutedlingen: 

"Det er ei stor ære å stå her i lag med representantar for årets mottakar av Kulturprisen. Lepsøy Bygdeutval med sitt prosjekt Bo ved havet, får prisen for sitt engasjement for bulyst, for positiv utvikling av øya og nærmiljøet og for å sette fokus på lokal kultur og opplevingar på Lepsøya.

I mange, mange år har Lepsøy Bygdeutval vore der som ein grunnstein og ein viktig pådrivar for saker som øyfolket har vore opptekne av. Engasjementet for øya sitt ve og vel har vore ei drivkraft og i 2011 starta dei prosjektet ”Bo ved havet” med det mandatet å gjere Lepsøya til ein meir attraktiv stad for både fastbuande, tilflyttarar og andre tilreisande. 

Bo ved havet-gruppa har jobba iherdig ut i frå dette og vi ser mange positive ringverknadar. Dei har laga ei flott nettsside, deralle kan fylje med på det som skjer på øya både av arrangement, små og store hendinga. Dette har i høgste grad knytta band mellom øyfolket og dei som har flytta ut. Det er og flott reklame for andre som er nysgjerrige på øya, oppdateringar på arbeid med ulike prosjekt, referat frå aktuelle saker på fylkesting og kommunestyre, som til dømes Nordøyvegen, er berre litt av alt ein får innblikk i på nettsida.

Nordøyvegen har sjølvsagt alltid vore ein viktig kampsak for Lepsøy Bygdeutval og også Bo ved havet. Mangt eit avisinnlegg og mang ei reise til ulike møte har det blitt for å støtte opp under denne viktige saka. Og tolmod og stå på vilje har kome til nytte mang ein gong, før det no endeleg viser seg å gå rette vegen.

Av andre saker dei jobba iherdig for er både arealplan for øya. Idedugnadar og folkemøter for bygdefolket, og dei har fått i stand ein flott kulturkalender for øya. Den unike kulturstien rundt øya må nemnast. Heile vegen på baksida av øya er det sett opp kasser med bandspelarar. Her kan ein høyre lydopptak av forteljingar og spennande historier om plassane du kjem til. Lokal historie, segn og kystkultur er soleis teken vare på på ein flott og lærerik måte.

Eit anna stort prosjekt Bo ved havet har jobba med er den fantastiske Eventyrskogen. Tenk å kunne oppleve stemninga får eventyra rett utanfor stovedøra. Du kan sjå døra inn i berget det blå, du kan setje deg ned og lese i trollet sitt eige eventyr-bibliotek, du kan gå rundt mellom enorme soppar, rare små skapningar dukkar opp både her og der og du kan sitte i den enorme trollstolen. Eventyrskogen er verdt eit besøk, og kanskje øg verd ein heil kulturpris i seg sjølv. Bygd opp på dugnad, gode idear og stå på vilje, noko som er typisk for Lepsøya.

Fellesskap, det å stå i lag om noko, samarbeid og dugnadsånd har knytt folket på øya saman. Det har vore med på å skape ein kultur, gode møtestadar og positive ringverknadar.

I bygdeutvalet og i prosjektgruppa Bo ved havet og har det heile tida vore viktige og engasjerte ild-sjeler i sving. Personar som har stått på med uvurderleg innsats for øya og nærmiljøet, dreg lasset og fått andre med. Engasjement smittar.

Det er lagt med enormt med arbeid som er og har vore av stor verdi for både lokalsamfunnet, for øyane og for kommuna. Dei har fått med seg andre på å skape glede, optimisme, positiv aktivitet og gode verdiar, og fått dette flotte øysamfunnet til å gro. Det å stå saman om noko, det å jobbe ilag og det at alle kan bidra på sin måte er gull verdt.

Bo ved havet har og jobba for å få til eit godt samarbeid med dei andre bygdelaga på øyane, og elles iHaram. Dei går føre med eit flott eksempel og dei har jobba for å gjere Lepsøya og heile kommunen meir attraktiv for dei som bur her, og for dei som har lyts til å kome hit.

Lepsøya har med dette teke førarsete når det gjeld å framsnakke og utvikle heimstanden sin. Denne positiviteten og engasjementet påverker også andre, og har vore med på å så positive spirer både på dei andre øyane og i bygdene i kommuna vår. Med desse orda vil eg takke Lepsøy Bygdeutval og Bo ved havet for ei fantastisk innsats og engasjement for å fremje lokalkultur, skape bulyst og for å utvikle lokalsamfunnet til ein attraktiv plass å bu.

Haram kommune vil gratulere Lepsøy Bygdeutval og Bo ved havet med Kulturprisen i Haram 2016. Lykke til vidare med det flotte arbeidet."

Published in Bo på Lepsøya
laurdag, 24 desember 2016 00:07

Krets-mestre

Lepsøy herrelag består av ein gjeng med lokale og delvis utflytta karar. Etter eit par år med berre 7'ar-lag starta vi opp igjen i 2014. Sidan den gong har vi blitt betre og betre, og det heile toppa seg i årets sesong. Knallhard jobbing og ein lagmoral av ypperste klasse resulterte i siger i Øya-cup på heimebane, samt avdelingssiger i 6. divisjon. Dette opna for å møte avdelingsvinnar frå søre Sunnmøre til kamp om krinsmeisterskapet.

Første kampen gjekk på heimebane, og enda litt skuffande 3-3. Dette betydde i realiteten at vi måtte vinne bortekampen på Sæbø. Og som venta vart det ein høgst dramatisk kamp, der Sæbø tok leiinga tidleg i kampen, før Lepsøy utligna rett før pause. Midt i andre omgang vart det straffebom på bortelaget, og med eit påfølgande mål imot rett etterpå såg det mørkt ut. Men karane viste styrke, og kjempa seg tilbake til 2-2, ti minutt før slutt. Og like før full tid braut jubelen laus då Sander sette inn vinnarmålet. Fantastisk! Aldri før har eit 11’ar-lag frå Lepsøy vunne eit KM, og for eit par år sidan var det utenkjeleg berre å stille med 11'ar-lag i serien. 

 

 

Herrelaget ynskjer å takke absolutt alle lepsøyingar for ein fantastisk fotballsesong! Ubesigra på heimebane, mykje takka vere verdas beste heimepublikum. Sjølv om det snart er jul, strittar vi rundt med brystkassa lengst framme, som vinnarar av Øya-cup, seriemeistarar og kretsmeistarar på Sunnmøre i 2016. Verdas deiligaste fotballag håper at alle får ei god jul, og ynskjer alle velkomne til nye opplevingar i 2017-sesongen. Ei øy, eitt lag – Lepsøy! 6292!

Published in Bo på Lepsøya

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010