Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Displaying items by tag: Nordøyvegen

Romjulsmøte 2016

den: 29 desember 2016

Stort oppmøte og god stemning var det på årets romjulsmøte. Over 130 lepsøyinger og besøkende var samlet på Bygdestova, hvor Lepsøy Bydeutval og prosjektet Bo ved havet var vertskap.  

Ikke rart at oppmøtet var godt, når fylkestinget fattet det endelige vedtaket om byggestart for Nordøyvegen på sitt siste møte i desember og Frank Sve, leder i plannemda for samferdselssaker og Bjørn Sandnes, fylkestingsmedlem og styreleder i Nordøyvegen AS kom for å informere om prosessen så langt og veien videre.

 

Både Frank Sve og Bjørn Sandnes fortalte om den langvarige og til tider både krevende og dramatiske prosessen det har vært å få Nordøyvegen på plass. Både økonomien og spørsmålet om sikkerhetsklarering har satt prosjektet i fare og krevd stort politisk engasjement. Begge var inne på hvor viktig det har vært at bygdefolket har engasjert seg og at dette også er viktig i tiden fremover. Siste del av den formelle prosessen er godkjenning i Stortinget av bompengeinnkreving. Det forventes å være klart i løpet av våren.

I tillegg til Nordøyvegen, ble det informert om veien som bygges rundt Demma. Veien vil få universal utforming og det vil bli satt opp en grillhytte ved elva. Filmen om tilblivelsen av Eventyrskogen ble også vist og det ble fortalt om de videre planene for prosjektet.

 

Styret i Lepsøy Bygdeutval.

 

 

 

Status Nordøyvegen

den: 14 februar 2016

 Status for Nordøyvegen 14. februar 2016

Kvalitetssikringen (KS-2) er nå ferdig fra Det Norske Veritas. Den inneholder ingen betydelige avvik, og følgelig har Stortinget det nødvendige grunnlag for å fatte beslutning om bompengeinnkreving. Det har ligget an til behandling i Stortinget etter det siste og endelige vedtaket i Fylkestinget, men det jobbes nå med å kunne få dette unna før Stortinget tar sommerferie. Man kan i så fall vinne nesten ett ? år i prosessen. Vår mann, stortingsrep. Helge Orten (H) fra Midsund, vil trolig bli saksordfører. Det ventes at vedtaket er en ren formalitet. Bjørn Sandnes (H) følger saken tett. Det ventes at fremskyndet behandling kan avgjøres i Fylkesutvalget den 29/2. Hvis ikke vil stortingsbehandling ikke komme før et stykke ut på høsten. 

Bildet er hentet fra NRK

Endelig fylkestingsvedtak skal fattes etter et pågående konsulentarbeid med kvalitetssikring av finansieringen er ferdig. Dette arbeidet er nå i gang. Oppdragsgiver er «vegeier» M & R Fylke. Planlagt fremdrift er vedtak på juni-tinget, men samferdselsutvalget jobber for å få analysen klar til april-tinget. Nordøyvegen AS har fått forsikring om å få være med i utredningsarbeidet. Bjørn Sandnes (som nå er Fylkestingsrep.) og Oddbjørn Vatne vil følge opp dette sammen med den politiske plannemda for Nordøyvegen. Plannemnda består av Kristin Sørheim (SP), Iver Nordseth (V) og Frank Sve (FrP) – alle svært opptatt av å komme raskest mulig i gang. Når de to nevnte vedtakene er fattet kan Statens Vegvesen lyse ut de store anbudene, og etter anbudsfrist kan det ta ca. 3 mnd før igangsetting.

Statens vegvesen (SV) er nesten ferdig med alt planarbeid og har fått tillatelse å lyse ut anbud om brakkeriggen de skal bygge på Skjelten. De håper bygging av rigg kan starte i oktober. I forrige uke var det møte mellom SV og Fylket om kontraktstrategi. SV ønsker å legge ut et mindre anbud (ca. 70 mill) for å klargjøre tunnel-påslag, samt infrastruktur for transportering av steinmasser. Vi forstår det slik at SV allerede har fått grønt lys for å gjøre dette (event. etter behandling i Fylkesutvalget den 26/2. Arbeidet vil da kunne starte umiddelbart etter Stortingsvedtak. Ellers legges det opp til 2 – 3 store anbud på selve bru- og tunnelarbeidet. Hvis det lykkes å få bompenge-vedtaket gjennom Stortinget i vår, kan det bli byggestart på de store anbudene ved årsskifte 16/17. Kommer vedtaket først ut på høsten vil det ikke være realistisk med byggestart før ved påsketider i 2017. Det har da gått makstiden på 3 år for innkreving av forhåndsbompenger i rute 22, og det vil være svært viktig å ha kommet i gang. Det er for øvrig god interesse fra store entrepenører, og det blir svært spennende å se hvor anbudene ender. Forhåpentligvis blir de så mye lavere enn SV sine beregninger at nye veger over Haramsøy og Longva kan komme inn igjen i prosjektet. Ny vei over Fjørtofta kommer uansett.

Videre politisk arbeid.

Selv om Fylkestinget har vært enstemmig om prioritering og støttet Nordøyvegen så langt er det viktig med politisk arbeid og engasjement helt til siste vedtak er fattet. Det er flere prosjekter som forberedes med krav om finansiell støtte fra Fylket – eksempelvis Ålesundspakken. Vi må altså belage oss på en siste supportertur til Fylkestinget i juni (eller forhåpentligvis i april). Krigen er ikke vunnet før siste slaget er over.

 

Når Nordøyvegen kommer, kan den gamle fergekaia ha nye bruksmuligheter. Men hvilke? Dette spørsmålet stillte vi til tre byggfagstudenter ved Høgskolen i Ålesund. I løpet av våren har de jobbet med en bachelor-oppgave om dette temaet, laget skisser og en flott rapport. 

Her kan dere se skissen som viser den eksisterende småbåthavna til høyre og fergekaia som kan brukes til en forsamklingslokale / restaurant. Området til vestre kan bli en ny flott småbåthavn / gjestehavn og ha plass til rorbuanlegg. Det er også laget plass til base for oppdrettsanlegg og mottak for fisk. Rapporten studentene har skrevet kan fåes ved henvendelse til oss.

 

Side 1 av 2

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010