Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Marita Lausund

Marita Lausund

Dansekurs på Hildre

den: 27 februar 2017

Ul Solglytt Dansegruppe frå Hildre arrangerte i 2016 dansekurs for alle aldersbestemte klasser, ja til og med born ned til 4- års alderen fekk vere med. Madelen Sæterøy og Oda Hildrestrand var danseinstruktørar og kurset som var på Hildre kulturhus. Det vart ei kjempeoppslutning og 90 påmeldte.

Ryktet om dansekurs spreidde seg raskt til øyane og mange hadde lyst å vere med. Alle var velkomne.  Frå Lepsøya var det tre jenter som var veldig klare for dans, lære mest muleg og dei gledde seg stort. Det var Vilde Fotland Lausund, Maria Rønstad og Linda Hellevik. Ferjeturen inn til fastlandet var ingen hindring og dei reiste kvar torsdag ettermiddag og vart med i to sesongar. Linda Hellevik er fortsatt med enda ein sesong i lag med andre frå Lepsøya.

Før sommarferie og skuleslutt, var det sommeravslutning med oppvisning for fullsatt sal, og før juleferie vart det juleavslutning. På juleavslutninga fekk dei verkeleg vist kva dei hadde lært dette året.  Det var stinn brakke og forventningane vart innfridd til tusen. Eit forrykande danseshow med ei imponerande lyssetting.

Kjempeflotte tiltak å sette i gang dansekurs for born. Tidleg krøkast den som ein god dansar skal bli.

 

Showet i full gang. Ikkje lett å sjå kven som er kven, men Maria og Vilde skal vere blant disse spøkelse aktig skikkelsane.

 

Her er Linda som dansande smånisse.

Maria midt i bilete.

 

Her er Vilde i djup konsentrasjon.

 

 

 

 

 

 

Lepsøy fotoklubb

den: 22 februar 2017

Mars 2016 starta vi opp med Lepsøy fotoklubb. Det hadde lenge vore lufta interessa om andre kunne tenkje seg å vere med, visst ein klarer å samle so pass med folk at ein kan starte  fotoklubb på øya. Mange har investert i flotte speilreflekskamera og ytra ønskje  at det hadde vore kjekt og vore med i ein fotoklubb, lære meir og dele fotointeressa med andre.

Det vart lagt ut etterspurnad om interessa på facebook, om det no var på tide å starte opp. Facebook er lett tilgjengeleg og enkelt å nå mange. Responsen var stor og over 20 stk. melde si interesse. Vi kalla inn til møte og vidare planlegging. Ei fin blanding av begge kjønn. Mange vil vere med og kan tenkje seg å lære meir,- ta flotte bilete, andre synst det sosiale er viktig og det å kome seg ut, vere med på fototur og ha nokon å dele fotointeressa med.

Nokre få tok initiativ vidare og danna eit interimsstyre som skulle ta seg av det praktiske, registrering osv... Namnet på klubben vart: Lepsøy fotoklubb.

Eitt år har gått og det har vore eit spanande år i fotoklubben. Det har vore arrangert grunnleggande kurs, hatt trivelege fotomøter der vi har drøfta tema og ser på bilete som medlemmer i klubben har tatt. Det blir kåra "kveldens bilete" på kvart fotomøte, som blir lagt ut som framsidebilete på fotklubben si lukka gruppe på facebook. På denne sida kan vi også drøfte foto-aktuelle saker og legge ut foto frå medlemmer i klubben.

Vi prøver å få til mange fototurar, både i nærmiljøet og litt lengre vekk. Dette er lærerikt og alltid kjekt og sosialt. Som regel har vi med både kaffi med noko attåt og grilling på bål.

Klubben har hatt to utstillingar, ei på 17. mai og ei juleutstilling på gamlebankens sine lokale ved Ole-Buda. Dette vart ein stor suksess med mange positive tilbakemeldingar. Vi hadde ope hus kvar laurdag i desember.

 

Her har vi fotomøte. Triveleg fotoprat rundt bordet med ein kaffikopp og noko attåt.

 

På fototur til Hellevika, ein glimrande stad å vere for fotoamatørar.

 

Gode råd er gull verdt og kjekt å ha nokon å drøfte med.

 

Av og til kan det vere at fotografar også kan bli eit blinkskot. Lett å gløyme omverda, når ein går inn i den store fotoverden.

 

Latteren sit laust, når vi har det kjekt på tur.

 

Mange spørsmål og mykje å halde styr på.

 

Er det dårleg fotover ute, må ein vere kreativ og finne på noko inne.

 

Å jobbe med lyssetting er både  spanande og artig.

 

 

Flittige hender

den: 14 mars 2016

Alle som vil og kan er velkomne til sosialt samver på Sanitetshuset. Akkurat denne kvelden då fotografen var her, var det berre damer tilstades. Menn er også velkomne og har vore her. Og alder er sjølvsagt inga hindring.

Det var i 2014 at ein eller fleire personar kom med idéen og tok initiativ til dette positive tiltaket. Meininga var å starte opp med sosialt samver og kombinere det sosiale med ulike former av handverk. Tiltaket har vore godt motteke, og det har strøyma på med folk som ville vere med. Om lag to gonger i månaden er det samling, og talet på frammøtte kan variere frå 10 til 20 personar. Lokalet har dei fått låne gratis med Sanitetsforeninga, som også sponsar strikketråd viss ein treng det.

Her er det berre å møte opp, ein får både tips og inspirasjon berre ved å kome inn døra. Praten går lett og kaffien med noko attåt står alltid på bordet. Her kan du male og snikre om du vil.  Her er flittige hender som strikkar, - det kan vere mjuke plagg til barnebarn eller til deg sjølv. Fine tiltak innan kreftomsorg ved å strikke varme pledd, eller ver med på å strikke dei lekraste plagg til prematuravdelinga på spebarnsavdelinga på sjukehuset . Her er ingen begrensningar. Det er opp til deg kva du vil gjere. Det viktigaste er å ha det kjekt i lag med andre og gi av seg sjølv til andre som treng det.

Her blir det laga Selbuvott, berre tommelen manglar.

 

 Nydeleg strikk.

 

Ein blir rørt av å sjå på desse nydelege, bitte små plagga som blir leverte til prematuravdelinga. Fantastisk arbeid. 

 

Forrige veke vart to av pledda levert til Helse Midt Norge på kreftavdelinga. Kreftavdelinga er svært takknemleg og set stor pris på å få desse heimelaga pledda.

 

Dyktige damer som tryller fram dei finaste plagg til ein heldig liten kropp.

 

Her  diskuterast det mønstrer og oppskrifter rundt bordet.

 

Side 1 av 9

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010