Toolbar

Plassehansboka

Her er lenkje til ei utvida utgåve av Hans N. Sæt si bok "Ætter og anna frå Lepsøya", også kalla "Plassehansboka". Boka blir stadig utvida. Sjå i føreordet kven du kan kontakte for å få lagt inn fleire opplysningar. 

Gå til Plassehansboka 

Du må opne dokumentet i ny side for at lenkjene i boka skal verke. (Klikk på pila oppe til høgre på skjermen.) Om du vil kopiere tekst, trykk på ctrl + c.

Lepsøya - ei perle

På Lepsøya bur vi ved havet. Vi pustar i frisk luft og har fantastisk utsikt til Sunnmørsalpane, Romsdalsfjella, Moldefjorden og storhavet. Mange av oss har båt og er sjølvforsynte med sjømat. Øya byr på mellom anna flotte turmål, fotballbane, idrettssal, treningssenter og paintball-gruppe. Mange spelar musikkinstrument, i korpset, i band – eller berre for seg sjølv. Vi deler gjerne desse moglegheitene med fleire, og har difor starta prosjektet Bo ved havet. På desse sidene kan du lese meir om Lepsøya, moglegheitene på øya vår og Bo ved havet – initiativet.

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media