Om Lepsøya

Plassehansboka

Her er lenkje til ei utvida utgåve av Hans N. Sæt si bok "Ætter og anna frå Lepsøya", også kalla "Plassehansboka". Boka blir stadig utvida. Sjå i føreordet kven du kan kontakte for å få lagt inn fleire opplysningar. 

Gå til Plassehansboka 

Du må opne dokumentet i ny side for at lenkjene i boka skal verke. (Klikk på pila oppe til høgre på skjermen.) Om du vil kopiere tekst, trykk på ctrl + c.