Toolbar

Kulturstien

Kulturstien byr på ein tur utanom det vanlege. Den går langs fjøra på utsida av øya mellom Hellevika og Rønstad. Her er så mykje å sjå på, at ein heil dag bør setjast av. Det er ca. 4,5 km frå ferjekaia til Rønstad og same avstand til Hellevik. Turen er godt eigna for familiar med mindre born. Startar ein frå Hellevika, må ein rekne med å bruke om lag 3 timar til Rønstad og bilveg. Hellevik fyr som ligg om lag 250 meter lengre mot nordaust attmed bilveg, var bemanna fram til 1973, og i 1988 erstatta av ei fyrlykt like ved.. Fyret vart bygd i1880 og er privat eige i dag. Stien frå Hellevika er godt merka og går skiftevis på svaberg og over gras- og lyngmark. Mange stadar høver til ein rast med kaffibål og grilling. Rakfjøra er eit eldorado for alle som kjenner seg i slekt med Espen Askeladd.

Les meir …

Opplev Lepsøya

Lepsøya har eit variert og spanande kystlandskap, og forholda ligg godt til rette for turar i fjell og fjøre. Vi vil gjerne hjelpe deg med å velje ein tur som passar best mogeleg for deg, og på desse sidene presenterer vi difor ulike turløyper, bakgrunnsinformasjon og praktiske opplysningar.

Les meir …

Sethshellaren

Sethshellaren  er den fyrste av fleire holer ein kjem til om ein går kulturstien frå Hellevika.  Han ligg ved den bratte fjellfoten, berre eit steinkast frå sjølve stien, men inngongen kan vere litt vanskeleg å få auge på då han er i motsett retning av ferdselen. Setshellaren er grove ut av sjø og is og er spanande å utforske. Det er ein av dei mørkaste hellarane på øya, og det oppstår eit spesielt lysfenomen på lyse dagar. Om ein tør seg inn, kan det vere vanskeleg å unngå at fantasien sett i gong tankar og

Les meir …

Fjelltrim

Idrettslaget på Lepsøya har en egen turgruppe. De merker og vedlikeholder stier og organiserer Fjelltrimmen. Det er satt opp 10 poster hvor du kan skrive deg inn i en bok og få poeng. Får du 50 poeng eller mer i løpet av et år, blir du tildelt diplom og merke. Utdelingen skjer på 17. mai.

Les meir …

Keila

Naustmurane i Keila er nok opplødde av dei første som kom hit og har vore i bruk også ut i det 20-århundret. Keila ligg like nedanfor Omnen. Vi kan tydeleg sjå og forstille oss det var ein høveleg stad å ha nausta sine. Ei lun og beskytta hamn omkransa av store berg som ga ly for storbåra når fiskarane kom roande i land med dagens fangst.

Les meir …

Underkategoriar

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media